Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Demo verzia analýz lotérií

Všetky nástroje, ktoré sú dostupné v plnej verzii, sú v rámci demo verzie ponúkané zdarma na otestovanie. Vo všetkých nástrojoch v demo verzii je užívanie obmedzené do takej miery, aby ste mali možnosť tieto nástroje dokonale spoznať. V prípade, ak sa rozhodnete užívať plnú verziu, stačí úspešne vykonať registráciu!


Vstup do sekcie zaručených rozpisov

Zaručené rozpisy

Aplikácia Vám umožňí vytvoriť skrátený rozpis tak, aby ste dosiahli presne takú garantovanú výhru, akú si sami vyberiete. To všetko s pomocou pár kliknutí a bez zaťažovania vášho počítača! Ako príklad uveďme prípad, kedy sa z 20 čísel rozhodnete vytvoriť všetky šestice tak, aby ste v žrebovaní dosiahli aspoň jednu zhodu 4 čísel. Aplikácia to zvládne tak, aby vaše náklady boli minimálne (nejedná sa o kompletný rozpis!), a aby ste dosiahli minimálnu požadovanú zhodu 4/6. Samozrejme máme aj kalkukačku na výpočet pravdepodobností pri použití skrátených rozpisov: dostupná po kliknutí tu.

Spustiť aplikáciu


Sekcia kompletných rozpisov pre športové zápasy

Rozpisy pre športové zápasy

Rozpisy pre akékoľvek športové zápasy Vám umožnia vytvoriť kompletný rozpis, ktorý môžete tipovať buď celý, alebo si z neho môžete vybrať iba niektoé tipy podľa toho, aby ste minimalizovali svoje náklady a zároveň maximalizovali zisky pri splnení vašich predpokladov na konkrétne stretnutia.

Spustiť aplikáciu


Vstup do sekcie štatistík lotérií Keno10, Loto - oba ťahy, a Loto 5 z 35

Štatistika n-tíc

Určite vás zaujíma to, ktoré n-tice sú žrebované viac, ako je priemer, a takisto vás určite zaujímajú n-tice, ktoré sú žrebované iba občas. Samozrejme, že sa jedná o zdĺhavé výpočty, no táto aplikácia Vám dodá presné výsledky v zlomku sekundy, čím získate dôležité informácie na to, aby ste sa rozhodli pre tie správne čísla!

Spustiť aplikáciu


Aplikácia, ktorá analyzuje historické dáta a sprístupňuje výsledky tipujúcim

Historické dáta a overenie tipu

S touto aplikáciou máte možnosť pozrieť sa do archívu hier Loto, Loto 5 z 35, Keno10 a zistiť to, ako boli konkrétne n-tice žrebované, resp. ako boli úspešné. V hre Loto môžete napríklad skúmať konkrétne dvojice, trojice, či štvorice - je to len a len na vás. Aj tu totiž platí to, že bez znalosti minulosti nemôžeme predvídať budúcnosť!

Spustiť aplikáciu


Aplikácia, ktorá zobrazí výskyt čísel v grafe

Priebeh žrebovanosti čísel

Tento nástroj zobrazí žrebovanosť zvolených čísel v grafickom prevedení, čím získate dokonalý prehľad o histórii a aktuálnych trendoch. Ak je totiž niektoré číslo žrebované viac, ako je obvyklé, zákonite musí prísť obdobie, kedy nadpriemerná žrebovanosť skončí - a naopak, čísla s nízkou žrebovateľnosťou musia byť v budúcnosti žrebované viac, čo vyplýva z náhodného rozdelenia, ktorým sú lotérie charakterizované.

Spustiť aplikáciu


Spustí aplikáciu, ktorá v grafoch zobrazuje to, koľko čísel sa opakuje v dvoch po sebe nasledujúcich žrebovaniach

Opakovanie čísel

Táto aplikácia Vám umožňuje graficky znázorniť počet čísel, ktorý sa opakuje medzi po sebe nasledujúcimi žrebovaniami. Je totiž možné, že ak dnes vyžrebujú v hre Keno10 konkrétnych 20 čísel, zajtrajšie žrebovanie môže obsahovať aj 10 alebo viac z dnes vyžrebovaných čísel. Pre dokonalé pochopenie tohto javu je tu táto aplikácia, s ktorou je tvorenie rozpisov zas o niečo jednoduchšie.

Spustiť aplikáciu


Nástroj pre určenie tých kombinácií čísel, ktoré neboli ešte nikdy vyžrebované

Nikdy nevyžrebované n-tice

Ak hľadáte také kombinácie čísel, ktoré ešte neboli nikdy vyžrebované, potom použite túto aplikáciu. Je totiž známe a overené to, že n-tice sa musia vystriedať, keďže je to základnou podstatou náhodných javov - v tomto prípade ide o žrebovanie lotérií. Ak už ale boli všetky n-tice vyžrebované, aplikácia Vám to povie.

Spustiť aplikáciu