Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Tento nástroj generuje náhodné čísla na základe podmienok

Rozšírený generátor náhodných čísel

Na rozdiel od nášho základného nástroja na generovanie náhodných čísel, nástroj nižšie umožňuje jemnejšie nastavenie generátora. Jedná sa o výber množiny čísel a o obmezdenie počtu zhodných n-tíc pri generovaní väčšieho množstva kombinácií. Cieľom je poskytnúť vhodný nástroj pre tých tipujúcich, ktorí nepotrebujú tipovať skrátené rozpisy, ale chcú pokryť čo najväčšie množstvo n-tíc pri vylúčení “nepravdepodobných” kombinácií čo najviac náhodne.

Vyberte si čísla, z ktorých bude generátor vyberať

Zaškrtnúť/Odškrtnúť párne čísla

Zaškrtnúť/Odškrtnúť nepárne čísla

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 01 po 10

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 11 po 20

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 21 po 30

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 31 po 40

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 41 po 50

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 51 po 60

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 61 po 70

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 71 po 80

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 81 po 90

Zaškrtnúť/Odškrtnúť čísla od 91 po 100

Koľko čísel na tiket? (napr. 6)

Aká n-tica sa nemá opakovať? (napr. 3, minimálne 1)

To znamená, že ak si necháte vygenerovať napr. 300 pätíc, povedzme pre hru Loto 5 z 35, tak sa vo výsledku nebudú vyskytovať pätice, ktoré majú spoločné aspoň 3 čísla. Ak zadáte podmienky, ktoré algoritmus nie je schopný splniť, budete o tom informovaný/á.

Koľko tiketov vygenerovať? (napr. 1; max. 500)

Upozornenie: V prípade, ak generátor nenájde vhodné kombinácie v krátkom čase, nemusia sa Vám zobraziť všetky výsledky.