Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Nástroje pre lotérie poskytované zdarma

V tejto sekcii nájdete základné programy, ktoré Vám pomôžu orientovať sa vo svete lotérií.


Spustiť aplikáciu

Výpočet pravdepodobnosti

Táto aplikácia umožňuje určiť teoretickú pravdepodobnosť akejkoľvek výhry v akejkoľvek lotérii, teda budete poznať svoje teoretické šance aj bez toho, aby ste akokoľvek analyzovali, či štatisticky vyhodnocovali konkrétnu lotériu. Zároveň umožňuje prepočet pravdepodobností výhry s použitím rozpisov. Ak hľadáte výpočet pravdepodobností pri tipovaní viacerých tipov naraz, kliknite tu.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Náhodné čísla

Ľudská myseľ je známa tým, že nevie fungovať ako generátor náhodných čísel. Preto je vhodné použiť algoritmus, ideálne nechať priamo počítač vygenerovať tieto čísla. Medzi vygenerovanými číslami nie je súvislosť a jedno "žrebovanie" nie je možné opäť vykonať s tými istými výsledkami (šanca je zhodná s teoretickými pravdepodobnosťami). Vy zadáte rozsah a následne môžte tipovať zaručene náhodné čísla. V máji 2017 sme pre vás spustili aj nástroj s detailným nastavením pre generovanie náhodných čísel - pre jeho spustenie kliknite tu.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Simulátor lotérie

Na to, aby ste si konkrétne pravdepodobnosti odskúšali, nie je nič lepšie, ako si vytvoriť vlastnú lotériu, kde môžete čísla nechať neustále generovať. Voči takto vygenerovaným ťahom môžete následne použiť rôzne štatistické metódy, a tie budú platiť aj v reálnych lotériach - pretože majú rovnaké charakteristiky.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Výpočet počtu kombinácií

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko kombinácií sa dá vytvoriť zo 49 čísel, ak jedno žrebovanie pozostáva zo šiestich? Alebo koľko kombinácií existuje, ak žrebujeme 20 čísel z 80? Tento nástroj Vám sprehľadní akúkoľvek lotériu.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Náhodné čísla s podmienkami

Ak hľadáte generátor náhodných čísel pre lotérie, ktorý bude generovať čísla z rôznych množín, tak použite tento nástroj. Umožňuje nielen výber čísel podľa párnych alebo nepárnych čísel, ale aj zadanie rôznych rozsahov presne podľa požiadaviek tipujúceho. Samozrejmosťou je generovanie viacerých tiketov, ale predovšetkým aj možnosť neopakovania n-tice. Táto funkcionalita slúži pre pokrytie väčšieho množstva možných kombinácí.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Pravdepodobnosti pre prípad tipovania viacerých tipov

Pravdepodobnosti sa v prípade tipovania viacerých tipov na jedno žrebovanie nesčítavajú, aj keď sa o tomto mnohí domnievajú, že tomu tak naozaj je. Ak by ste napríklad tipovali presne jednu polovicu možných n-tíc v hre Loto, v žiadnom prípade nemáte zaručenú 50%-nú šancu na Jackpot - A to preto, lebo medzi vyžrebovanými číslami a tipovanými kombináciami existuje jednoduchá závislosť, ktorej podstatou je výskyt rovnakých čísel a kombinácií na viacerých tiketoch. Na pochopenie skutočnej pravdepodobnosti je tu práve tento nástroj.

Spustiť aplikáciu


Spustiť aplikáciu

Výpočet pravdepodobnosti v lotérii pri tipovaní rozpisu

Rozpis je často chápaný ako zjednodušenie cesty k Jackpotu pri zachovaní akceptovateľných nákladov. Použite tento nástroj na to, aby ste nepodľahli klamu a aby ste mali reálny odhad o tom, aké sú Vaše šance na uhádnutie určitého množstva čísel. Skrátené rozpisy sú vhodnou metódou, ako pri tipovaní pokryť čo najväčšiu množinu kombinácií s primeranými nákladmi a pred samotným vkladom by ste mali určite vedieť konkrétne šance.

Spustiť aplikáciu