Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Na tejto stránke sa dozviete o tých n-ticiach, ktoré ešte neboli nikdy žrebované

Nikdy nevyžrebované n-tice v hrách Loto, Keno10 a Loto 5 z 35

Nemusíte tipovať čísla tak, že si vyberáte podľa dátumov, podľa náhodného výberu, či škrtaním toho, čo Vám príde pod pero. V každej lotérii totiž platí, že všetky kombinácie majú tendenciu vystriedať sa a tým pádom ak dnes boli vyžrebované čísla 1, 2, 3, 4, 5, tak raz by mali byť vyžrebované aj čísla 30, 31, 32, 33, 34. Ak vychádzame z tohto predpokladu, ktorý je mimochodom správny, tak nám stačí eliminovať tie n-tice, ktoré už boli vyžrebované a tipovať tie zostávajúce. Aby to ale nebolo také jednoduché, tak napríklad šestíc v Lote je takmer 14 miliónov, a týždenne dochádza iba k dvom žrebovaniam. Z teoretického pohľadu by teda trvalo približne 7 miliónov týždňov, kým by sa mali vystriedať všetky šestice v jednom ťahu. Toľko času ale nemáme... Preto by sme sa mohli zameriavať na trojice, prípadne štvorice. Ak hovoríme o hre Keno10, tam je to jednoduchšie, pretože žrebovaní je viac, a dennodenne je vyžrebovaných množstvo šestíc, sedmíc, a podobne. V hre Loto 5 z 35 zas musíme hľadieť na celkový počet pätíc, ktorých je niečo cez 320 tisíc, a tak by naše analýzy mali smerovať opäť na trojice, prípadne štvorice. Ak pridáme pár čísel, možno dostaneme taký tip, ktorý bude v blízkej budúcnosti vyžrebovaný. Pamätajte, že ak existuje veľmi veľké množstvo n-tíc, ktoré ešte neboli vyžrebované, zakaždým Vám môžeme poskytnúť iné výsledky.

Konfigurátor analýzy nevyžrebovaných n-tíc

Nastavenia Zatvor tieto výsledky

Zvoľte lotériu, ktorá vás zaujíma

Pre hru Loto môžete nechať analyzovať každé žrebovanie ako také, kedy je vyžrebovaných 7 čísel namiesto šiestich. Tým pádom vznikne viacero dvojíc, trojíc, štvoríc, atď. Takúto možnosť ponúkame z dôvodu existencie dodatkového čísla. Ak teda máte záujem o analýzu siedmich čísel, zaškrtnite políčko na začiatku tohto textu.

Nižšie si vyberte typ n-tice, ktorý vás zaujíma. Ak napríklad chcete vidieť nikdy nevyžrebované trojice v hre Loto, zvoľte si číslo 3. Pre štvorice si vyberte číslo 4, a tak ďalej. V prípade, že všetky zvolené kombinácie už boli v lotérii vyžrebované, aplikácia vás o tom upovedomí.
Vo výsledkoch si môžete nechať zobraziť iba výsledky, ktoré obsahujú jedno, alebo dve čísla (pre Keno10 môžete zadať až 5 čísel, no iba pre osmice, devätice a 10 čísel). Tie zadajte do tohto políčka a oddeľte ich medzerou. Nie je nutné toto políčko vypĺňať. Pozor, ak zadáte číslo mimo rozsah lotérie (napr. 56 pre Loto, nezobrazí sa Vám žiaden výsledok)!

* Vo výsledkoch Vám z praktických dôvodov zobrazíme maximálne 100 n-tíc, rovnaký limit platí aj pre tlač a uloženie. Kontaktujte nás v prípade, ak máte špecifické požiadavky.

Presnosť poskytovaných dát si prekontrolujte s dátami poskytovanými od prevádzkovateľa lotérií, prípadne dáta porovnajte treťou stranou. Lokalita Tipujeme.ORG a jej prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné výhry a prehry spojené s užívaním tu ponúkaných nástrojov!

návrat hore