Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Aká je priemerná pauza jedného čísla v lotérii

Nižšie sme pre vás vybrali niektoré s našich nástrojov, ktoré Vám urobia tipovanie prehľadnejším...

Odkaz na nástrojUrčenie teoretickej šance na výhru Odkaz na nástrojNajviac a najmenej žrebované kombinácie v lotériach Odkaz na nástrojVýskyt čísel v minulosti

Na zúžitkovanie vedomostí v rámci tipovania musíme najprv vykonať nespočetné množstvo analýz a porovnaní. Jedným zo základných princípov pri akejkoľvek lotérii je fakt, že každé číslo musí byť z času na čas vyžrebované, a to aj bez ohľadu na to, či má svoje “dobré obdobie”, alebo či sa danému číslo momentálne “nedarí”. Ak sa napríklad pozrieme na lotériu Keno10, priemerne je každé číslo vyžrebované raz za štyri dni, a teda priemerná pauza čísla je rovná trom dňom.

Ak si ale necháme žrebovania zanalyzovať, tak zistíme, že najvyššiu šancu na vytiahnutie majú čísla ihneď po tom, čo boli vyžrebované počas posledného žrebovania. V hre Keno10 sa táto šanca rovná 25%, nasledujúci deň je o niečo nižšia, potom zas a zas, až kým neklesne k minimu, ktoré sa blíži k nule. Z toho nám vyplynie, že napríklad po päťdesiatom dni by mala byť loptička určite vyžrebovaná, čo si dokonca môžeme nechať analyzovať na minulých žrebovaniach, čím získame prehľad o maximálnej „pauze“.

Tento poznatok môžeme využiť pri tipovaní, pretože nám poskytuje nasledovné pohľady na konkrétnu lotériu:

  • Ak nami skúmané číslo nebolo vyžrebované počas mnohých posledných žrebovaní, je pravdepodobné, že aj v budúcnosti bude jeho výskyt na nízkej úrovni, a z toho dôvodu by sme mu mali vyhnúť.
  • 2) Ak nami skúmané číslo má neobvykle dlhú pauzu, určite sa blíže deň, kedy bude opäť vyžrebované. Ak sa dokonca jedná o sériu čísel s extrémne dlhou pauzou od ich posledného vyžrebovania, môže dôjsť k javu, kedy je väčšina takýchto čísel vyžrebovaná zároveň.

Keďže loptičky v osudí sú predsalen fyzické objekty, aj tie podliehajú deformáciam a zmenám vlastností, čo vedie k neobvykle dlhým pauzám. Ak to prirovnáme ku generovaniu náhodných čísel počítačom, zistíme, že aj tam výsledok závisí na vlastnostiach a podmienkach, ktoré sú v danom počítači momentálne platné. Preto dostaneme zakaždým iný výsledok, no na základe študovania predošlých žrebovaní, dokážeme predvídať tie nasledujúce.

Z vyššie uvedeného odstavca zároveň vyplýva, že za zmienku stoja aj čísla s nadmernou žrebovanosťou. Ak totiž zistíme, že nami skúmané čísla majú momentálne „dobré“ obdobie, je to známka, že v osudí môžu byť vhodné podmienky pre práve tieto loptičky.

Aká je teda priemerná pauza v skutočnosti?

Jednoducho platí, že priemerná pauza je rovná teoretickej šanci na to, že zvolený počet čísel bude práve dnes vyžrebovaný. Napríklad šanca, že v hre Keno10 dôjde k vyžrebovaniu konkrétnej šestice čísel je jedna k 7752,8. Z toho vyplýva, že v hre Keno10 sa vystriedajú všetky šestice za 7752,8 žrebovaní. Nezabúdajme ale na to, že toto číslo je vyjadrené čiste matematickou cestou a reálne žrebovania majú taký charakter, že o priemernej pauze môžeme hovoriť vo všeobecnosti, no nedá sa to aplikovať na každú kombináciu čísel. Ak si ale urobíme priemer za určité dlhé časové obdobie, potom sa priemerná pauza bude naozaj rovnať tej, ktorú dostaneme výpočtom. Ak máte chuť zistiť si vaše šance na uhádnutie akejkoľvek kombinácie čísel v lotériach Keno10, Loto 5 z 35 a Loto, potom navštívte náš nástroj na výpočet pravdepodobností - a zároveň zistíte, po akom čase by sa mali kombinácie začať opakovať.

Dole na tejto stránke nájdete odkazy na ďalšie články venované tipovaniu, budeme radi, ak si ich prečítate! Taktiež budeme radi, ak si vyskúšate rôzne nástroje, ktoré ponúkame: Či sa jedná o PROFI nástroje, alebo Nástroje poskytované úplne zadarmo!