Úvodná stránka

Nástroje zdarma


Od 01.07.2022 nie sú vyžrebované čísla pre lotérie Keno10, Loto 5 z 35 a Loto v databázach aktualizované. Nenechajte sa obabrať a lotériám sa vyhýbajte. Viac po kliknutí na tento odkaz. Obsah a nástroje môžu byť bez ohlásenia zo stránok tipujeme.org odstránené.

Tipovanie “posledných” čísel v lotériach – Princíp opakovania

Navštívte aj nasledujúce nástroje na našom webe, aby ste mali v tipovaní väčší prehľad...

Odkaz na nástrojGrafické znázornenie počtu opakovnaých čísel Odkaz na nástrojZaručené rozpisy pre lotérie Odkaz na nástrojVýskyt čísel v minulosti

Pri nespočetných analýzach, ktoré sme v minulosti vykonali na hrách Keno10, Loto a Loto 5 z 35 sme dospeli k poznaniu, že často dôjde k javu, kedy sa zvyknú opakovať čísla v dvoch po sebe idúcich žrebovaniach. Napríklad pri hre Keno10 (kliknite na tento odkaz, ak neviete presne, ako hrať hru Keno10), v ktorej je žrebovaných 20 čísel, sa občas stane, že sa je v niektorý deň vytiahnutých až 10-11 čísel z predošlého žrebovania, ako to napríklad vidno v grafoch, ktoré sú dostupné v rámci nástroja Opakovanie čísel. V niektorých prípadoch môže dokonca dôjsť k opätovnému vyžrebovaniu aj 12 a viac čísel. Tento prístup má niečo do seba a preto stojí za hlbšiu analýzu – je nutné zodpovedať otázky:

  • Ako často k takémuto javu dochádza?
  • Je to očakávaný jav v porovnaní s náhodným rozdelením?

Pri analýzach na reálnych dátach sme došli k záveru, že najčastejšie sa v hre Keno10 opakuje 4-5 čísel z predošlého žrebovania. Keď sme potom nechali zobraziť graf početností týchto analýz a rovnaký typ grafu pre štatistiky, ktoré vygeneroval generátor náhodných čísel, nebol medzi týmito krivkami žiaden rozdiel. Je teda jasné, že to spadá do normálneho rozdelenia pravdepodobností. Aj jednoduchý prepočet nám dá výsledok, ktorý hovorí o tom, že najčastejšie sa z predošlého žrebovania vyskytne v nasledujúcom práve 5 čísel.

Nižšie je názorná ukážka opakovania čísel v po sebe nasledujúcich žrebovaniach v hre Keno10
Ukážka opanovania

Samozrejme, je náročné určiť, či k zvýšenému výskytu po sebe vyžrebovaných čísel dôjde, a je tiež pravdou, že každý tipujúci môže pre “svoj” výpočet použiť iný prístup, resp. postup. Ideálne by bolo, ak by sa každý deň opakovalo aspoň 10 čísel z predchádzajúceho žrebovania, no to by bolo proti štatistickým zákonom, ktoré platia pre nami rozoberanú lotériu Keno10. Ak by ale došlo k tomu, že dnes vyžrebujú práve 10 čísel, ktoré boli vyžrebované aj včera, tak šanca na uhádnutie jedného čísla vzrastie z teoretických 25% na 50%, čo nie je zanedbateľná hodnota. Ak by sme sa teda na tento princíp pozerali ako na vhodný odskúšania, automaticky sa natíska otázka použitia rozpisu pre rôzne n-tice vytvorené zo včera vyžrebovaných čísel.

Ešte pred tým, ako začneme vytvárať rozpisy, by sme si mali ozrejmiť ďalší fakt – a ten hovorí o tom, že namiesto toho, aby sme verili v žrebovanie, kedy dôjde k opakovaniu aspoň 10 čísel z predošlého, by sme sa radšej mali sústreďovať na dni, kedy dôjde aspoň k šiestim, či povedzme ôsmim zhodám – aj vtedy totiž dosahujeme vyššiu pravdepodobnosť, ako je náhodný výber (čo je pri hre 0,25 , t.j. 25% šanca na uhádnutie jedného čísla).

Pri výbere čísel na rozpis môžme taktiež použiť iné metódy na určenie množiny predpokladaných (vyžrebovaných) čísel, čím dostaneme skupinu čísel, o ktorej predpokladáme, že bude vyžrebovaná – resp. má vyššiu šancu na to, aby bola vyžrebovaná. Ako príklad uveďme nasledovné:

  • Metódou číslo 1 sme dospeli k číslam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Metódou číslo 2 sme dospeli k číslam 2, 4, 8, 10, 12
  • Metódou číslo 3 sme dospeli k číslam 5, 8, 10, 15

Predpokladajme, že všetky tri metódy majú vyššiu presnosť, ako je náhodný výber (v opačnom prípade nemôžme hovoriť o metóde na určenie skupiny čísel s vyššou šancou na vyžrebovanie), a ich následným prienikom dostaneme úzku skupinu čísel, ktorá má podľa použitých metód vyššiu pravdepodobnosť byť vyžrebovaná, ako je náhodný výber – a to je našim cieľom. V hore uvedenom prípade by sme mali tipovať čísla 8, 10, a to z dôvodu, že sa objavili vo výsledkoch všetkých metód.

Od použitia viacerých metód ale musíme očakávať nižšiu presnosť, ako je to pri použití len jednej metódy. Taktiež je nutné si uvedomiť to, že pri použití dvoch a viacerých metód môžu byť minimálne dve na sebe závislé – a to nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle. Ak teda jedna metóda poskytuje presnosť na jedno číslo 30%, a druhá metóda poskytuje presnosť 35%, výsledná presnosť môže byť rôzna. V podstate totiž platí, že metóda číslo 1 môže dosahovať vyššiu presnosť iba vtedy, keď metóda číslo dva dosahuje nižšiu presnosť. Preto je nutné oba prístupy overiť pre dáta z minulosti!

Je nutné zdôrazniť, že pri tipovaní čísel z posledného žrebovania dosiahneme vyššiu pravdepodobnosť na akúkoľvek n-ticu iba v niektoré dni, no môže sa stať, že sa trafíme presne, a s rozpisom vyhráme.

Dole na tejto stránke nájdete odkazy na ďalšie články venované tipovaniu, budeme radi, ak si ich prečítate! Taktiež budeme radi, ak si vyskúšate rôzne nástroje, ktoré ponúkame: Či sa jedná o PROFI aplikácie, alebo Nástroje poskytované úplne zadarmo!